Sekretesspolicy

För att kunna leverera till dig behöver vi uppgifter om ditt namn, din adress samt din email. Vi efterfrågar enbart nödvändig information för att leveransen ska kunna ske.

Vi sparar inte dina uppgifter (e-postadress, namn, adress) efter det att vi har skickat din order. Därför behöver vi dina uppgifter vid varje ny order (oavsett om du accepterar vår sekretesspolicy eller ej).

Dina uppgifter (e-postadress, namn, adress) skickas aldrig vidare till någon tredjepart. Vi använder enbart dina uppgifter för att kunna skicka din order till dig och efter det lagrar vi inte dina uppgifter.

Dina uppgifter (e-postadress, namn, adress) används enbart för att din order ska kunna komma fram till dig och för att vi under pågående order ska kunna kontakta dig via mejl för att skicka betalningsinformation, orderbekräftelse och vid eventuella problem kunna lösa dessa.

Om du vill att vi kontaktar dig för en specifik art, som vi inte kan leverera direkt, så kommer vi fråga dig om du vill bli kontaktad när vi har möjlighet att leverera dessa. Om du svarar nej kommer vi inte att spara någon information om hur vi kontaktar dig. Svarar du ja behåller vi ditt namn och din emailadress tills vi antingen fått in det du efterfrågat eller du meddelar oss att du inte längre är intresserad av det du efterfrågat. Efter ny kontakt och leverans kommer vi att ta bort dina uppgifter.

Vi använder oss av Google Analytics för att följa trafiken på sajten. Alla besök är anonymiserade av Google så ingen enskild besökare kan identifieras utan det är enbart flöden som redovisas. Varken Google eller vi vet vilka individer som besökt oss.

Vi värnar om den personliga integriteten.